ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการตอบสนองข้อร้องเรียนการทุจริตและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปี 63.pdf
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปงม. 2563.pdf